Kättetoimetamise kord

Tellitud kauba toimetatakse kätte posti või kullerteenuse teel tellimuses mainitud kohaletoimetamise aadressil.

Kättetoimetamise aeg on 1-2 päeva.

Tellimuse kohaletoimetamine kulleri vahendusel:

Tellitud Kaup väljastatakse Tellimiskinnituse esitamisel ja alusel.

Kulleril on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti (ID kaart, pass, juhiluba).

Tellimusi annab kuller üle vaid täisealisele Tellijale. Isikut tõendava dokumendi mitteesitamisel on kulleril õigus Tellimust mitte üle anda.

Tellitud Kauba saab Tellija tarneaadressil kätte Tellimuses määratud kuupäeval ja vahemikus.

Soodsalt.ee hoiustab tellitud Kaupa kuni Tellimuses ära näidatud kuupäeva lõpuni. Peale kuupäeva möödumist loeb Soodsalt.ee Tellimuse loobutuks ja tühistab selle.

Tellimuse kohaletoimetamisel Kulleriga, tuleb Tellijal valida Tellimuse vormistamisel talle sobiv kuupäev ja ajavahemik ning märkida kohaletoimetamise aadress.

Kuller toimetab Tellitud Kauba Tellija poolt määratud aadressile Tallinnas ja selle lähiümbruses.

Tellimuse kohaletoimetamine ja üleandmine toimub esmaspäevast pühapäevani kella 10:00-22:00, v.a riiklikud pühad.

Tellimuse kohaletoimetamise orienteeruvast kellaajast teavitab Kuller Tellijat telefoni teel.

Tellimuse üleandmisega hilinemisel teavitab Kuller Tellijat telefoni teel, leppides kokku uue kohaletoimetamise aja. Uues ajas kokkuleppele mittejõudmisel on Tellijal õigus Tellimusest loobuda. Loobumise korral tagastab Soodsalt.ee Tellijale Tellimuse maksumuse Tellija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

Tellijal on kohustus tagada Tellimuses märgitud ajavahemikus ja aadressil tellitud Kauba vastuvõtt.

Juhul kui Tellija ei vasta ja/või ei taga tellitud Kauba vastuvõtmist Kulleri esmakordsel jõudmisel Tellija poolt määratud aadressil või kui Kauba üleandmine muutub võimatuks Tellija poolse asjaolu tõttu, on Soodsalt.ee-l õigus lugeda Tellimus loobutuks ning see tühistada. Tühistatud Tellimuse maksumusest arvestab Soodsalt.ee maha Kulleri kohaletoimetamise tasu 25 eurot. Tellimuse ülejäänud maksumuse summa tasub Soodsalt.ee Tellija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvestades tühistamise hetkest.

Tellimus antakse üle ainult täisealisele Tellijale isikuttõendava dokumendi esitamisel, millest Kulleril on õigus teha foto ja registreerida esitatud dokumendi viis (5) viimast numbrit tõendamaks vanusekontrolli teostamist või keelduda eelnimetatud toodete üleandmisest kui dokumenti ei esitata.

Soodsalt.ee kohaletoimetamise teenus näeb ette Kauba toimetamist uksest-ukseni, sh ka korrusmajades.

Tellimuse kohaletoimetamine pakiautomaadi vahendusel:

Tellimuse kohaletoimetamisel pakiautomaadi vahendusel, tuleb Tellijal valida Tellimuse vormistamisel talle sobiv kohaletoimetamise kuupäev (va riiklikud pühad) ja soovitud pakiautomaat.

Tellimuse saabumisest pakiautomaati teavitatakse Tellijat SMS-i või e-kirja teel.

Tellimuse hilinemisel pakiautomaati teavitab Soodsalt.ee esindaja Tellijat üldjuhul telefoni teel, leppides kokku uue kohaletoimetamise aja. Uues ajas kokkuleppele mittejõudmisel on Tellijal õigus Tellimusest loobuda. Loobumise korral tagastab Soodsalt.ee Tellijale kogu Tellimuse maksumuse Tellija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.

Juhul kui Tellija ei võta pakiautomaati saabunud saadetist välja seitsme kalendripäeva jooksul alates esmase paki saabumise teate saamisest, on Soodsalt.ee-l õigus lugeda Tellimus loobutuks ning see tühistada. Tühistatud Tellimuse maksumusest arvestab Soodsalt.ee maha tellimuse kohaletoimetamise tasu. Tellimuse ülejäänud maksumuse summa tasub Soodsalt.ee Tellija arveldusarvele hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvestades tühistamise hetkest.

Soodsalt.ee-l on õigus määrata pakiautomaati toimetatavate kaupade sortiment.