Taganemise juhend

Kliendil on õigus tasutud tellimusest loobuda teavitades sellest Soodsalt.ee klienditeenindust alljärgnevalt:

Helistades Soodsalt.ee kontakttelefonile vähemalt 5 (viis) tundi enne tellimuse täitmise ajavahemikku.

Kohaletoimetamisel kulleri vahendusel vähemalt 5 (viis) tundi enne tellimuse täitmise ajavahemikku.

Pakiautomaadi kaudu väljastatava tellimuse korral helistades Soodsalt.ee kontaktelefonile 1 päev enne eeldatavat kohaletoimetamise päeva hiljemalt kl 12.00.

Juhul, kui Klient teavitab tellimusest loobumisest vähem kui 5 tundi enne määratud kohaletoimetamise ajavahemiku algust, on Kaupmeesl õigus kauba eest tagastatavast summast kinni pidada kulleriga kohaletoimetamise ja komplekteerimise tasau.

Juhul, kui Klient teavitab pakiautomaadi tellimusest loobumisest hiljem kui 5 tundi, on Kaupmeesl pakiautomaadi kaudu edastatava tellimuse korral õigus tagastatavast summast kinni pidada kohaletoimetamise tasu.

Kaupmeesl on õigus vajadusel tühistada tellimuse täitmine, teavitades sellest Tellijat telefoni või e-posti teel koos tühistamise põhjusega. Juhul, kui kaupmees tühistab tellimuse täitmise, tagastatakse tellimuse maksumus Tellija arvelduskontole hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul tellimuse tühistamise hetkest.

Tarbijal on asja tagastamisega seotud kulude kandmise kohustus.

Taganemisavalduse tüüpvorm